کاتالوگ جدیدترین محصولات برندهای معتبر جهان
گروه محصولات
Skip Navigation Links.
دسته بندی های موجود
عینک های آفتابی
عینک های طبی
همه ی موارد  
نحوه پذیرش کارتهای اعتباری
عنوان: نحوه پذیرش کارتهای اعتباری
 • همکار گرامی
  توضیحات در مورد کارتهای اعتباری و نحوه پذیرش مراجعه کنندگان به شرح زیر است.

  1- طرح میزان بانک کشاورزی
  POS این کارت مربوط به طرح میزان است و وصول و پیگیری وجه این خریدها به عهده شرکت است. دارندگان کارتهای طرح میزان 15 میلیون ریال میتوانند با این کارت خرید کنند ( توضیح اینکه تاکنون فرهنگیان – وزارت بازرگانی – دادگستری و ....) این گونه کارتها را دریافت کرده اند و بنا شده در آینده نزدیک کارگران و کارمندان بخش خصوصی هم این کارتها را دریافت کنند.

  2-حکمت کارت
  فقط برای خرید دارندگان حکمت کارت نیروهای مسلح است. این کارتها تنها در pos های مخصوص نیروهای مسلح که از تاریخ 1/08/1390 در شعبات توزیع می گردد معتبر میباشد و وصول و پیگیری وجه این کارت ها به عهده شرکت است.

  3-بن کارت اعتباری
  کارتهایی هستند که به نام شرکت زنجیره ای اپتیک صادره شده است ودارنده  این کارتها به فروشگاه ها مراجعه و با POS بانک ملی یا تجارت میتوانند از کارتها استفاده کنند. این افراد قبلاً اختیارنامه در اختیار شرکت قرار داده اند و دریافت اطلاعات فردی ایشان برای صدور فاکتور کافی است.

  4-کارت اقساطی
  این کارت ها در اختیار فروشگاه ها داده میشود تا به متقاضیانی که فروشگاه تشخیص می دهد یا طرف قرارداد شرکت هستند. تخصیص داده شود.
  نحوه تحویل کارت به متقاضی به شرح زیر است:
  شخص فرم درخواست(فرم شماره 1یا2) کارت اقساطی را در فروشگاه تکمیل میکند.
  یک فقره سفته با چک معادل به پیوست فاکتور که به عنوان ضمانت بازپرداخت در اختیار فروشگاه قرار میدهد.
  فروشگاه کارتی معادل درخواست پس از تکمیل پرونده در اختیار ایشان برای خرید قرار میدهد.
  شخص باید پس از خرید، اقساط را ماهیانه به حساب شرکت به شماره شناسه تعریف شده در کارت واریز کند.

  5-نحوه خرید قسطی بدون کارت:
  شخص فرم وکالت نامه(فرم شماره 3) را از فروشگاه در 2 نسخه دریافت و به شعبه ای از بانک ملی که در آن حساب دارد مراجعه می کند. نسخه اولیه وکالت نامه پس از تایید نزد بانک باقی می ماند و نسخه دوم تحویل فرد داده می شود تا توسط آن بتواند خرید اعتباری انجام دهد. فروشگاه مشخصات کالای فروخته شده را در فاکتور سیستمی(فرم شماره 4) صادر و یک نسخه از آن را به امضای خریدار می رساند. اطلاعات فردی هم به شرکت جهت ثبت در درگاه تحویل می شود.


  فرم شماره 1 -تجارت


  فرم شماره 2 - ملی


  بانک صادرات

  فرم شماره 3

  فروش بیمه ای  اطلاع رسانی نحوه عملکرد شعب با سازمانها


   


تاریخ ثبت: 1390/07/30
00002